Logopedie

 

Op onze school is een logopediste (Miriam Kersemaekers) werkzaam vanuit de Gemeente.

Zij komt op school om kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem of afwijkende mondgewoonten te onderzoeken.

De leerlingen van groep 1 worden (met toestemming van de ouders) gescreend in de periode dat ze 5 jaar worden.

Kinderen die op de controlelijst staan worden door het schooljaar heen gecontroleerd.

Leerlingen uit alle groepen kunnen voor observatie/onderzoek worden aangemeld op verzoek van de ouders, leerkracht, de schoolarts, de schoolbegeleidingsdienst, de huisarts, de orthodontist of de tandarts.

Als uw kind gezien is door de logopediste ontvangt u altijd een brief met haar bevindingen en advies. Zo nodig zal de logopediste contact met u opnemen en/of u uitnodigen voor een gesprek op school.

De logopediste is op dinsdagmiddag telefonisch bereikbaar op het gemeentehuis van 16.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0297-291764.