Agenda

Wekelijks huiswerk:
  • Bloon: oefen beide woordpakketten één keer thuis op de computer.
Handige sites om extra te oefenen:
 
 
Mei
- Di 10 mei > Praktisch verkeersexamen ('s morgens)
- Vr 13 mei > Groep 7: Toets natuur les 10, 11, 12 en 13.
- Vr 13 mei > Groep 8: Toets natuur les 10, 11 en 12.
- Ma 16 mei > Vrij, 2e Pinksterdag
- Di 17 mei > Groep 7 en 8: Huiswerk rekenen inleveren. 
- Vr 20 mei > Groep 7 en 8: Toets aardrijkskunde H. 7
- Di 24 mei > Groep 7 en 8: Huiswerk spelling inleveren.
- Vr 27 mei > Groep 7 en 8: Toets geschiedenis H. 6
- Ma 30 mei > Groep 7: Inleveren werkstuk 3!
 
Juni
- Ma 6 juni > Groep 8: Inleveren vervangende opdracht.  
- Ma 13 juni > Kamp 5-6-7-8
- Di 14 juni > Kamp 5-6-7-8
- Wo 15 juni > Kamp 8
- Do 16 juni > Groep 8 10:45 uur op school
- Ma 20 juni > Groep 7 en 8: Toets aardrijkskunde H. 8
- Di 28 juni > Musical Groep 8
 
Juli
- Ma 4 juli > Rapport 3
- Di 5 juli > Afscheidsavond groep 8
- Wo 6 juli > 9.30 - 10.30 Dag oude school, groep 8
- Do 7 juli > Groep 8 vrij
- Vr 8 juli > Groep 8 vrij
- Vr 8 juli > 12:15 uur Vakantie!